Pytanie 1

Numer w DB: 656Bazy danych

Które ze stwierdzeń dotyczących klucza podstawowego jest prawdziwe?

Pytanie 2

Numer w DB: 33Inne

Fragment kodu prezentuje składnię języka

Pytanie 3

Numer w DB: 579Bazy danych

Aby za pomocą polecenia SELECT wyświetlić nazwiska osób mieszkających na osiedlu tak, aby te nazwiska nie powtarzały się, należy zapisać zapytanie w postaci

Pytanie 4

Numer w DB: 56Bazy danych

Którą z właściwości pola tabeli należy zdefiniować, aby pole przyjmowało dane składające się wyłącznie z cyfr?

Pytanie 5

Numer w DB: 111PHP

W języku PHP zmienna $_GET jest zmienną

Pytanie 6

Numer w DB: 599Grafika

Aby zwiększyć szybkość działania strony zawierającej grafikę o wymiarach 2000 px na 760 px, należy zmniejszyć rozmiary grafiki

Pytanie 7

Numer w DB: 496CSS

Przedstawiona linia kreskowana w stylu obramowania CSS jest określona właściwością

Pytanie 8

Numer w DB: 323JS

Aby prawidłowo udokumentować przedstawioną linię kodu języka JavaScript, należy po znakach // wpisać komentarz

Pytanie 9

Numer w DB: 178Bazy danych

Instrukcja DROP języka SQL ma za zadanie

Pytanie 10

Numer w DB: 630CSS

Witryna internetowa ma mieć przedstawioną strukturę bloków. Aby uzyskać ten układ, należy znacznikom sekcji przypisać właściwości w następujący sposób: