Pytanie 1

Numer w DB: 409CSS

Wskaż prawidłową kolejność stylów CSS mając na uwadze ich pierwszeństwo w formatowaniu elementów strony WWW

Pytanie 2

Numer w DB: 715CSS

Aby w języku CSS ustawić czerwony kolor dla tekstu można użyć stylu

Pytanie 3

Numer w DB: 309JS

W formularzu, dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a, a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób

Pytanie 4

Numer w DB: 789HTML

<form>
<select>
<option value="1">Kraków</option>
<option value="v2">Poznań</option>
<option value="v3">Szczecin</option>
</select> <br>
<input type="password" />
</form>
Języku HTML zapisano formularz. Który z efektów działania kodu będzie wyświetlony przez przeglądarkę zakładając, że w drugie pole użytkownik wpisał wartość „ala ma kota”?

Pytanie 5

Numer w DB: 560PHP

Efektem wykonania przedstawionego kodu PHP jest wyświetlenie komunikatu

Pytanie 6

Numer w DB: 776Bazy danych

SELECT AVG(cena) FROM uslugi;
Funkcja agregująca AVG użyta w zapytaniu ma za zadanie

Pytanie 7

Numer w DB: 490HTML

Przy użyciu jakiego znacznika HTML otrzymamy tekst napisany czcionką o stałej szerokości znaku, który uwzględnia dodatkowe spacje, tabulacje i znaki końca linii?

Pytanie 8

Numer w DB: 308Bazy danych

Baza danych MySQL uległa uszkodzeniu. Które z działań nie pomoże przy jej naprawie

Pytanie 9

Numer w DB: 405HTML

Znaczniki <header>, <article>, <section>, <footer> są charakterystyczne dla języka

Pytanie 10

Numer w DB: 661Bazy danych

Aby wyświetlić jedynie imię, nazwisko i ulicę wszystkich mieszkańców, należy zastosować zapytanie