Pytanie 1

Numer w DB: 394JS

Przedstawiono fragment JavaScript

Pytanie 2

Numer w DB: 29Algorytmika

Zmienne typu int odnoszą się do liczb

Pytanie 3

Numer w DB: 123CSS

Aby ustawić czcionkę Verdana w kodzie CSS, należy wykorzystać właściwość

Pytanie 4

Numer w DB: 336HTML

W kodzie źródłowym zapisanym w języku HTML wskaż błąd walidacji dotyczący tego fragmentu

Pytanie 5

Numer w DB: 687PHP

Do którego pola klasy Dane możliwy będzie dostęp z zewnątrz poprzez nazwę obiektu utworzonego jako instancja tej klasy?

Pytanie 6

Numer w DB: 290CSS

W języku CSS, aby zdefiniować niestandardowe odstępy między wyrazami, stosuje się właściwość

Pytanie 7

Numer w DB: 182Bazy danych

Aby utworzyć relację jeden do wielu, w tabeli po stronie , należy zdefiniować

Pytanie 8

Numer w DB: 209CSS

Chcąc zdefiniować formatowanie tabeli w języku CSS w taki sposób, aby wiersz, który jest aktualnie wskazywany kursorem myszy, został wyróżniony np

Pytanie 9

Numer w DB: 122CSS

W celu określenia wysokości obrazka wyświetlonego na stronie WWW należy wykorzystać właściwość CSS o nazwie

Pytanie 10

Numer w DB: 337WWW

W ramce przedstawiono właściwości pliku graficznego. W celu optymalizacji czasu ładowania rysunku na stronę WWW należy