Pytanie 1

Numer w DB: 295Grafika

Kolor zapisany kodem RGB o wartości rgb(128, 16, 8) w postaci szesnastkowej ma wartość

Pytanie 2

Numer w DB: 697Bazy danych

Kolumna pełniąca rolę klucza głównego w tabeli musi

Pytanie 3

Numer w DB: 145Bazy danych

W celu stworzenia relacji wiele do wielu łączącej tabele A i B wystarczy, że

Pytanie 4

Numer w DB: 654PHP

Który ze sposobów komentowania kodu nie jest stosowany w kodzie PHP?

Pytanie 5

Numer w DB: 321PHP

W przedstawionym kodzie PHP, zamiast znaków zapytania powinien pojawić się komunikat:

Pytanie 6

Numer w DB: 416Grafika

Model barw oparty na 3 parametrach: odcień, nasycenie i jasność to

Pytanie 7

Numer w DB: 46CSS

Wskaż stwierdzenie, które jest prawdziwe dla następującej definicji stylu:

Pytanie 8

Numer w DB: 616Bazy danych

W relacyjnych bazach danych, jeżeli dwie tabele są połączone za pomocą ich kluczy głównych, mamy do czynienia z relacją

Pytanie 9

Numer w DB: 304Bazy danych

Baza danych księgarni zawiera tabelę książki z polami: id, idAutor, tytul, ileSprzedanych oraz tabelę autorzy z polami: id, imie, nazwisko. Aby stworzyć raport sprzedanych książek z tytułami i nazwiskami autorów, należy

Pytanie 10

Numer w DB: 542CSS

Jednostka ppi (pixels per inch)

Pytanie 11

Numer w DB: 130Bazy danych

Które z poleceń naprawi uszkodzoną tabelę w języku SQL?

Pytanie 12

Numer w DB: 693JS

Wskaż funkcję JavaScript, za pomocą której można obliczyć połowę kwadratu liczby przekazanej jako argument

Pytanie 13

Numer w DB: 150Grafika

Jeśli rozmiar pliku graficznego jest zbyt duży do publikacji w Internecie, należy

Pytanie 14

Numer w DB: 24Zabezpieczenia

Które z wymienionych osób odpowiadają za przygotowanie systemu bazy danych do pracy produkcyjnej w sposób ciągły, zarządzanie użytkownikami i instalowanie nowych wersji systemu bazodanowego?

Pytanie 15

Numer w DB: 393Algorytmika

Hermetyzacja to zasada programowania obiektowego mówiąca o tym, że

Pytanie 16

Numer w DB: 109Algorytmika

Ukrywanie pewnych pól lub metod obiektów danej klasy tak, aby były one dostępne tylko metodom wewnętrznym tej klasy lub funkcjom zaprzyjaźnionym, to

Pytanie 17

Numer w DB: 539CSS

Podany styl tworzy obramowanie pojedyncze, o następujących cechach:

Pytanie 18

Numer w DB: 696Bazy danych

Polecenie wysyłane do serwera bazy danych, polegające na zbieraniu, poszukiwaniu lub modyfikowaniu danych w bazie jest nazywane

Pytanie 19

Numer w DB: 255Grafika

Kolor zapisany w postaci szesnastkowej o wartości #11FE07 w kodzie RGB ma postać

Pytanie 20

Numer w DB: 780Bazy danych

Tabele: Klienci i Zgloszenia są powiązane relacją jeden do wielu. Aby wybrać jedynie opis zgłoszenia oraz odpowiadające mu nazwisko klienta dla zgłoszenia numer 5, należy wydać polecenie