Pytanie 1

Numer w DB: 183Bazy danych

Narzędziem służącym do grupowania i prezentowania informacji z wielu rekordów w celu ich drukowania lub rozpowszechniania jest

Pytanie 2

Numer w DB: 229Bazy danych

Aby odebrać prawa dostępu do serwera MySQL, należy posłużyć się instrukcją

Pytanie 3

Numer w DB: 400PHP

W języku PHP zapisano fragment kodu. Po zakończeniu pętli zmienna a przyjmie wartość

Pytanie 4

Numer w DB: 159HTML

Analizując przedstawiony kod zapisany w języku HTML, można stwierdzić, że w przeglądarce

Pytanie 5

Numer w DB: 154CSS

W zamieszczonym przykładzie pseudoklasa hover sprawi, że styl pogrubiony będzie przypisany

Pytanie 6

Numer w DB: 562PHP

Jaką wartość zwróci funkcja empty($a); zapisana w języku PHP, gdy zmienna $a przyjmie wartość liczbową równą 0?

Pytanie 7

Numer w DB: 700Bazy danych

Za pomocą, którego polecenia SQL można usunąć z tabeli artykuły wiersze zawierające słowo "sto" znajdujące się w dowolnym miejscu pola tresc?

Pytanie 8

Numer w DB: 740Grafika

Który rastrowy format graficzny jest obsługiwany przez przeglądarki internetowe?

Pytanie 9

Numer w DB: 209CSS

Chcąc zdefiniować formatowanie tabeli w języku CSS w taki sposób, aby wiersz, który jest aktualnie wskazywany kursorem myszy, został wyróżniony np

Pytanie 10

Numer w DB: 519PHP

W języku PHP sumę logiczną oznacza operator

Pytanie 11

Numer w DB: 249CSS

W języku CSS poniższy zapis sprawi, że koloru zielonego będzie

Pytanie 12

Numer w DB: 504Inne

Na tabeli muzyka, przedstawionej na rysunku, zostało wykonane następujące zapytanie SQL. Jaki wynik zwróci ta kwerenda?

Pytanie 13

Numer w DB: 640JS

Przedstawiony fragment dokumentu HTML z kodem JavaScript spowoduje, że po wciśnięciu przycisku

Pytanie 14

Numer w DB: 698Bazy danych

Która z wbudowanych funkcji agregujących języka SQL oblicza średnią wartości we wskazanej kolumnie?

Pytanie 15

Numer w DB: 635CSS

Na obrazie przedstawiono efekt formatowania stylami CSS oraz kod HTML generujący ten przykład

Pytanie 16

Numer w DB: 629Bazy danych

Przedstawiony fragment kodu PHP ma za zadanie umieścić dane znajdujące się w zmiennych $a, $b, $c w bazie danych, w tabeli dane. Tabela dane zawiera cztery pola, z czego pierwsze to autoinkrementowany klucz główny. Które z poleceń powinno być przypisane do zmiennej $zapytanie?

Pytanie 17

Numer w DB: 631WWW

Podstawowym zadaniem systemu CMS jest oddzielenie treści serwisu informacyjnego od jego wyglądu. Efekt ten jest uzyskany poprzez generowanie zawartości

Pytanie 18

Numer w DB: 352JS

W języku JavaScript, aby sprawdzić warunek czy liczba znajduje się w przedziale (100;200>, należy zapisać:

Pytanie 19

Numer w DB: 662Inne

Przedstawiona baza danych zawiera trzy tabele i dwie relacje

Pytanie 20

Numer w DB: 460Bazy danych

Tworząc tabelę w języku SQL, zdefiniowano dla kolumny klucz główny. Aby zabezpieczyć ją przed wstawieniem wartości pustej, należy zastosować atrybut