Pytanie 1

Numer w DB: 446HTML

Dołączenie zewnętrznego arkusza stylów do kodu HTML jest realizowane przy użyciu znacznika

Pytanie 2

Numer w DB: 535CSS

Które właściwości stylu CSS poprawnie opisują dla akapitu krój czcionki: Arial; rozmiar czcionki: 16 pt; styl czcionki: pochylenie?

Pytanie 3

Numer w DB: 253HTML

Który znacznik lub grupa znaczników nie są stosowane do definiowania struktury strony HTML?