Pytanie 1

Numer w DB: 474Inne

Dla każdej iteracji pętli wartość bieżącego elementu tablicy jest przypisywana do zmiennej, a wskaźnik tablicy jest przesuwany o jeden, aż do ostatniego elementu tablicy. Zdanie to jest prawdziwe dla instrukcji

Pytanie 2

Numer w DB: 196JS

Wykonanie kodu JavaScript w przeglądarce wymaga

Pytanie 3

Numer w DB: 628Zabezpieczenia

Witryna internetowa wysyła dane poufne za pomocą formularza do kodu PHP. Która metoda wysłania jest najbardziej bezpieczna?