Pytanie 1

Numer w DB: 493CSS

Który styl CSS pozwoli zdefiniować wyrównanie tekstu do prawej strony?

Pytanie 2

Numer w DB: 438JS

Jakie elementy wypisze funkcja wypisz(2) stworzona w języku JavaScript?

Pytanie 3

Numer w DB: 378Grafika

Aby edytować nakładające się na siebie pojedyncze fragmenty obrazu, pozostawiając pozostałe elementy niezmienione, należy zastosować

Pytanie 4

Numer w DB: 256Grafika

Które ze zdań jest prawdziwe w stosunku do grafiki rastrowej?

Pytanie 5

Numer w DB: 266Bazy danych

W serwerze MySQL nadanie roli o nazwie DBManager przyznaje użytkownikowi prawa umożliwiające

Pytanie 6

Numer w DB: 468Bazy danych

Polecenie SQL, które usuwa bazę danych o nazwie firma, ma postać

Pytanie 7

Numer w DB: 208CSS

Kod języka CSS można umieścić wewnątrz kodu HTML, posługując się znacznikiem

Pytanie 8

Numer w DB: 660Bazy danych

Wynikiem uruchomienia zapytania SQL jest

Pytanie 9

Numer w DB: 393Algorytmika

Hermetyzacja to zasada programowania obiektowego mówiąca o tym, że

Pytanie 10

Numer w DB: 689PHP

W języku PHP zainicjowano zmienną $a wartością 1. Porównanie $a === $b przyjmuje wartość true, w przypadku, gdy zmienna $b jest zainicjowana wartością. ZAZNACZ ODPOWIEDŹ C, z tego pytania każda osoba otrzymywała 1 punkt

Pytanie 11

Numer w DB: 580Bazy danych

Baza danych zawiera dane multimedialne, co wiąże się z przechowywaniem dużych ilości danych binarnych. Do takich danych należy zastosować typ

Pytanie 12

Numer w DB: 779Bazy danych

Którego typu danych w bazie MySQL należy użyć, aby przechować w jednym polu datę i czas?

Pytanie 13

Numer w DB: 127Bazy danych

Fizyczny model replikacji bazy danych przedstawiony na rysunku jest modelem

Pytanie 14

Numer w DB: 539CSS

Podany styl tworzy obramowanie pojedyncze, o następujących cechach:

Pytanie 15

Numer w DB: 129PHP

Wynikiem działania zamieszczonej pętli zapisanej językiem PHP jest wypisanie kolejnych liczb

Pytanie 16

Numer w DB: 667Bazy danych

Aby odebrać uprawnienia użytkownikowi, należy zastosować polecenie

Pytanie 17

Numer w DB: 791C++

W języku CSS, należy zdefiniować tło dokumentu jako obraz rys.png. Obraz ma powtarzać się jedynie w poziomie. Którą definicję należy przypisać selektorowi body?

Pytanie 18

Numer w DB: 332CSS

W języku CSS zdefiniowano następujące formatowanie. Kolorem czerwonym zostanie zapisany

Pytanie 19

Numer w DB: 445HTML

Deklaracja typu dokumentu HTML: <!DOCTYPE html> oznacza, że kod jest napisany w wersji

Pytanie 20

Numer w DB: 610C++

Którym słowem kluczowym, w języku z rodziny C należy posłużyć się, aby przypisać alternatywną nazwę dla istniejącego typu danych?

Pytanie 21

Numer w DB: 630CSS

Witryna internetowa ma mieć przedstawioną strukturę bloków. Aby uzyskać ten układ, należy znacznikom sekcji przypisać właściwości w następujący sposób:

Pytanie 22

Numer w DB: 20Bazy danych

Jak nazywa się element bazy danych, za pomocą którego można jedynie odczytać dane z bazy, prezentując je w postaci tekstu lub wykresu?

Pytanie 23

Numer w DB: 657Bazy danych

W języku SQL aby zmodyfikować dane w tabeli, należy posłużyć się poleceniem

Pytanie 24

Numer w DB: 224Bazy danych

W celu przyspieszenia operacji na bazie danych należy do pól często wyszukiwanych lub sortowanych

Pytanie 25

Numer w DB: 450CSS

Podana definicja stylu CSS sprawi, że nagłówki pierwszego stopnia będą

Pytanie 26

Numer w DB: 36Inne

Który język skryptowy ogólnego przeznaczenia należy wykorzystać do tworzenia aplikacji WWW, zagnieżdżanych w języku HTML i uruchamianych po stronie serwera?

Pytanie 27

Numer w DB: 731WWW

Pojęcie "front-end" stosowane w kontekście tworzenia stron WWW odnosi się do

Pytanie 28

Numer w DB: 235PHP

Interpreter PHP wygeneruje błąd i nie wykona kodu, jeżeli programista:

Pytanie 29

Numer w DB: 6HTML

Do graficznego tworzenia stron internetowych należy wykorzystać

Pytanie 30

Numer w DB: 514Algorytmika

Która wartość tekstowa nie pasuje do podanego w ramce wzorca wyrażenia regularnego?

Pytanie 31

Numer w DB: 699Bazy danych

Aby w wyniku zapytania wyeliminować powtarzające się wiersze, należy użyć klauzuli

Pytanie 32

Numer w DB: 518JS

W programowaniu obiektowym w języku JavaScript użyty w przedstawionym kodzie zapis: this.zawod oznacza

Pytanie 33

Numer w DB: 340Bazy danych

Dana jest tabela pracownicy. Polecenie MySQL usuwające wszystkie rekordy z tabeli, dla których nie wypełniono pola rodzaj_umowy, ma postać

Pytanie 34

Numer w DB: 484Inne

Który z elementów dokumentacji aplikacji powinien znaleźć się w dokumentacji użytkownika?

Pytanie 35

Numer w DB: 375HTML

Przedstawiono fragment kodu HTML, który się poprawnie. Błąd walidacji tego fragmentu kodu będzie dotyczył

Pytanie 36

Numer w DB: 395JS

Który ze sposobów wypisania tekstu nie jest zdefiniowany w języku JavaScript?

Pytanie 37

Numer w DB: 636CSS

W kodzie CSS zdefiniowano cztery klasy formatowania, których następnie użyto do formatowania paragrafów. Efekt widoczny na rysunku powstał po zastosowaniu klasy o nazwie

Pytanie 38

Numer w DB: 405HTML

Znaczniki <header>, <article>, <section>, <footer> są charakterystyczne dla języka

Pytanie 39

Numer w DB: 744Bazy danych

Funkcja COUNT języka SQL realizuje

Pytanie 40

Numer w DB: 249CSS

W języku CSS poniższy zapis sprawi, że koloru zielonego będzie