Pytanie 1

Numer w DB: 184Bazy danych

Aby uprościć wprowadzenie i edytowanie danych w tabeli, należy zdefiniować

Pytanie 2

Numer w DB: 610C++

Którym słowem kluczowym, w języku z rodziny C należy posłużyć się, aby przypisać alternatywną nazwę dla istniejącego typu danych?

Pytanie 3

Numer w DB: 157HTML

W języku HTML atrybut alt znacznika img jest wykorzystywany w celu zdefiniowania

Pytanie 4

Numer w DB: 440PHP

W celu zmodyfikowania tekstu "ala ma psa" na "ALA MA PSA" należy użyć funkcji PHP

Pytanie 5

Numer w DB: 407HTML

Które ze znaczników HTML umożliwią wyświetlenie na stronie tekstu w jednym wierszu, jeżeli żadne formatowanie CSS nie zostało zdefiniowane?