Pytanie 1

Numer w DB: 429Bazy danych

Do poprawnego i spójnego działania bazy danych niezbędne jest umieszczenie w każdej tabeli

Pytanie 2

Numer w DB: 616Bazy danych

W relacyjnych bazach danych, jeżeli dwie tabele są połączone za pomocą ich kluczy głównych, mamy do czynienia z relacją

Pytanie 3

Numer w DB: 481Serwery

Które z zadań programistycznych powinno być wykonane po stronie serwera?

Pytanie 4

Numer w DB: 625Bazy danych

Za pomocą przedstawionego zapytania w tabeli zostanie

Pytanie 5

Numer w DB: 112PHP

W języku PHP w instrukcji switch musi występować