Numer pytania w BD: 284 Ilość ptk: 1Zabezpieczenia

Aby stronę WWW można było przesłać do przeglądarki internetowej w postaci zaszyfrowanej, należy użyć protokołu