Numer pytania w BD: 14 Ilość ptk: 1Inne

Proces filtracji sygnału wejściowego w dziedzinie czasu, obejmujący zasadę superpozycji, związany jest filtrem