Numer pytania w BD: 676 Ilość ptk: 1CSS

Który z obrazów został sformatowany za pomocą przedstawionego stylu CSS?