Numer pytania w BD: 396 Ilość ptk: 1JS

Funkcja JavaScript powinna być wywołana za każdym razem, gdy użytkownik wpisze dowolny znak do pola edycji