Numer pytania w BD: 443 Ilość ptk: 1PHP

Włączenie do kodu skryptu zawartości pliku egzamin.php, zawierającego kod PHP, wymaga dodania instrukcji