Numer pytania w BD: 665 Ilość ptk: 1Bazy danych

Za pomocą polecenia ALTER TABLE można