Numer pytania w BD: 1 Ilość ptk: 1HTML

W poleceniach, których celem jest odtwarzanie na stronie internetowej dźwięku jako podkładu muzycznego NIE wykorzystuje się atrybutu